cheap nfl jerseys china cheap nfl jerseys free shipping wholesale nfl jerseys china wholesale jerseys from china cheap nfl jerseys free shipping cheap nfl jerseys for sale cheap jerseys free shipping wholesale nfl jerseys from china cheap nfl jerseys sale cheap nike nfl jerseys china wholesale jerseys free shipping cheap nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys online cheap nfl jerseys wholesale china jerseys wholesale cheap coach handbags outlet authentic designer handbags cheap coach handbags outlet cheap coach purses outlet discount coach bags coach bags sale coach purse outlet cheap real coach purses coach handbags sale online coach purse outlet michael kors outlet online store cheap michael kors bags cheap michael kors purse michael kors factory outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors purses michael kors bags outlet online cheap michael kors purse michael kors handbags discount
Ríomhphost Focal faire
Lón an Déardaoin

Cuireadh tús le deireanaí le Lón an Déardaoin, ócáid a tharlaíonn i dTeach Laighean uair sa mhí. Seans a bhíonn ann gréasánú a dhéanamh mar aon le héisteacht le cainteoir spéisiúil.

Bain leas as an ríomhaire trí Ghaeilge!

Bain leas as an áis iontach don idirlíon. Le Firefox, atá ar fáil as Gaeilge, is féidir leat fuinneog Gaelach ar an domhan a bheith agat. Ní hamháin sin, ach má chuireann tú an breiseán Gaelspell leis, beidh tú in ann litreoir leictreonach den scoth a chur i bhfeidhm ar scríbhneoireacht ar an idirlíon.

Teacht Aniar

Is eagraíocht dheonach a bunaíodh i 2012 í Teacht Aniar agus mar aidhm aici sochaí na hÉireann ina hiomláine a athréimniú trí fhorbairt chomhtháite shóisialta, eacnamaíochta, éiceolaíoch, chultúrtha, agus teanga.

Creidimid go bhfuil an Ghaeilge lárnach san athréimniú seo agus dá bhrí sin gur gá muinín an phobail sa Ghaeilge agus an cultúr a iompraíonn sí a fhorbairt, agus tríd sin an teanga a chur i gcroílár shaol an duine, san fhostaíocht, oideachas, óige agus i ngach ghné de shaol na hÉireann.

Sa réamhrá seo déantar cur síos ar an gcomhthéacs ónar fhás an ghluaiseacht seo.

fís na gluaiseachta le fáil anseo.

Ina measc siúd atá páirteach, áirítear na daoine seo.

Seimineár

“Cá bhfuil ár dtriall?”

Cruinniú poiblí: Dé Sathairn, 17 Meitheamh

Am: 10.00-13.30

Áit: Óstán Buswells, Sráid Theach Laighean (Molesworth St), BÁC 2

I bhfiannaise torthaí an dáonáirimh inar léiríodh titim tubaisteach ar líon na gcainteoirí Gaeilge laethúla sa Ghaeltacht, agus go deimhin lasmuigh di, tá cruinniú poiblí á eagrú ag Teacht Aniar chun machnamh neamhachrannach, fuarchúiseach agus straitéiseach ar staid reatha na Gaeilge agus cur chuige lucht na Gaeilge ina leith, féachaint an féidir linn moltaí nua fiúntacha a chur le chéile ag an gcruinniú féin nó ina dhiaidh.

Déanfar an plé a dhíriú thart ar thrí mhórábhar:

 • An Ghaeltacht
 • An Ghaeilge sa Chóras Oideachais
 • An Ghaeilge, An Stát agus an tSochaí Sibhialta

Cainteoirí

Conchúr Ó Giollagáin Ceansú na Gaeltachta i ndul i léig na Gaeilge

Ben Ó Ceallaigh Géarchéim na Gaeilge - dearcadh ó Mhisneach

Julian de Spáinn Feachtais Phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta

Breandán Mac Cormaic An raibh an ceart ag an gCadhanach?

Aoife Ní Shéaghdha An tacaíocht a theastaíonn ó thuismitheoirí ón bPréiseas Pleanála Teanga agus ón bPolasaí don Oideachas Gaeltachta


Beidh painéal ann tar éis na gcainteanna chun plé oscailte a spreagadh, agus chomh maith leis na cainteoirí thuas, beidh Muireann Ní Mhóráin, Príomhfheidhmeannach COGG, agus Seán Tadhg Ó Gairbhí, eagarthóir tuairisc.ie ann.

Cathaoirleach: Máirtín Hawkes, Teacht Aniar

Foilseacháin

Foilseacháin Reatha

D’fhoilsigh Teacht Aniar dhá leabhar nua le déanaí:

“Gombeens at the Gate”

Renewing the Rising through Ideals, Character and Place

 • le Finbarr D. Bradley & James J. Kennelly

agus

“Is ar scáth a chéile a mhaireann na daoine”

Éire sa 21ú aois idir Indibhidiúlacht agus Phobal

 • le húdair éagsúla
An Focal Scoir...

An bhfuil spéis agat a bheith gafa i dtograí éifeachtúla fónta a bhaineann le Gaeilge agus le todhchaí na hÉireann? An bhfuil smaointe agus tuairimí agat féin? Tapaigh an deis mar sin, agus déan teagmháil linn ag an seoladh ríomhphoist seo a leanas: eolas AG teachtaniar.eu!

Ionad Cultúrtha

Ionad Cultúrtha

Is fada daoine ag rá go mba cheart go mbeadh Ionad Cultúrtha sa phríomhchathair, dírithe ar lucht labhartha na Gaeilge. Is aisteach nach bhfuil a leithéid ann cheana féin.

Tá sé mar chuspóir ar Teacht Aniar dlús a chur le hiarrachtaí a leithéid d’Ionad a chur ar bun, agus tosú leis seo céim ar chéim.

An chéad chéim ná iarracht a dhéanamh roinnt den iliomad imeachtaí Gaeilge a bhíonn ann cheana féin a reachtáil in ionad amháin oiriúnach, chun an choincheap a mheá.

An Ghéarchéim Éiceolaíoch agus Múscailt Comhfheasa

D’eagraigh Teacht Aniar i gcomhpháirt le Gael Linn agus Gréasán Stair Timpeallachta Éireann Seimineár Idirnáisiúnta ar an ngéirchéim éiceolaíoch atá ag dréim linn, ar an 24ú agus an 25ú Feabhra, 2017.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfycMD-aL5dIJzDRLdFdZvtKsLQulyT2F

Tá na físeáin le feiceáil anseo.

Ceardlanna Cruthaitheacha 2017, 18/02 & 01/04

Ceardlanna Cruthaitheachta!

 • An mbeadh spéis agat páirt a ghlacadh i bhfiontar radacach ina spreagfar meon cruthaitheach, forbairt phearsanta agus spiorad athnuachana dhuit féin, don phobal agus don tír?
 • Ar mhaith leat togra nuálaíoch inbhuanaithe a chothú atá ag tarraingt ar achmainní cultúrtha, nádúrtha agus ealaíne na tíre?
 • An bhfuil tú os cionn 21 bliain d’aois agus Gaeilge mhaith agat?

Más ea is tusa atá uainn!

Seo seans dhuit na coincheapa thuas a fhorbairt in éindí le saineolaithe ar nós: An tOllamh Peadar Kirby, Dr. Fionnbarra Ó Brolcháin, agus saoithe eile.

Seo cuid de na hábhair a bheidh á bplé:

 • Forbairt an Duine
 • Forléargas ar Fhorbairt na hÉireann 1916-2016
 • Breatimeacht - Na hImpleachtaí
 • Athrú Aeráide agus Inbhuanaitheacht
 • An Chomhtheacs idé-eolaíochta

Ionad: An Chultúrlann, Bóthar na bhFál, Béal Feirste

Dáta: Dé Sathairn an 18 Feabhra agus Dé Sathairn an 1 Aibreán 2017

Foirm Iarratais

Tá foirm iarratais do na ceardlanna ar fáil anseo mar cháipéis PDF.

Tuilleadh eolais: cuir glaoch ar 087 244 45 93

Bí linn ar thuras ceannródaíoch foghlama!

Eagrófar iompar ó Bhaile Átha Cliath

Tionól Cruthaitheach

Bhí Tionól Cruthaitheach ag Teacht Aniar, in Ionad an Phiarsaigh ar an 5ú Aibreán, 2014, áit inar pléadh ceisteanna tromchúiseanna ár linne. Tuilleadh eolais anseo.

Leabhar Breac: Gealach

Ar fheirm mhuintir La Tour i Nova Scotia tá Gealach, ceann de na capaill ráis is fearr i gCeanada. Agus í á tabhairt i mbád trasna an chuain titeann Gealach san fharraige. Sa cheo trom imíonn an capall as radharc. Cuirtear saol na feirme bunoscionn. Ní chreidfidh an cúpla, Jack agus Liz, go bhfuil Gealach báite, agus téann siad ar a tóir.

Seo atá á rá agaibh le déanaí
Go n-éirí le bhur bhfiontar. Beart fiúntach.
11.02.2017 18:33
deir an aip nach bhfuil mapquest direct tile access le fáil ó mhí Iúil 2016.
15.09.2016 17:13
mo bhroin in raibh me inan freastal ar an ocaid ' cruithuigheacch. bhi me ar inntinn bheith ann ach bhru chlann ! Leigh me an bhallraoicht go tapaidh. Fuireann laidir...
09.04.2014 18:01
Bhí píosa ar Nós, iris na n-óg le deireanas faoi Fáinne Nua feiceálach le dath glas air. B'fhiú iniúchadh a dhéanamh ar an moladh sin. Cothrom an ama seo 100...
18.10.2013 15:46
Chéapfainn gur fiú go mór a leithead a dhéanamh ach é a bheith pleanailte i gceart.Cé hiad na daoine a bheadh páirteach ann-daoine óga, gach saghas duine? Cén chaoi a...
06.10.2013 10:47
Is stát Gallda é an stát seo. Ligeann na polaiteoirí orthu go bhfuil siad ar son na Gaeilge. Ach tá siad ag máirseáil faoi bhrat an Murder Machine nua, Tá...
20.09.2013 20:37
Ar chóir ‘Seanad Nua’ a chur ar bun - le deis a thabhair do dhaoine ceisteanna móra a phlé? Tá deiseanna iontacha againn. Is táirge é an cultúr Cá bhfuil...
07.09.2013 23:28
Tá súil agam nach mbeidh. Má tá rath le bheith orthu, ní foláir dhóibh daoine a léann aiste fhada ag tóraíocht rud éigin beag chun pointe mór a dhéanamh fúthu féin a sheachaint.
27.08.2013 22:15
Is comhartha dóchais é go bhfuil fáilte roimh chuile thuairim. Ní miste go dtiocfeadh "eití" eagsúla na Gaeilge le chéile chun aghaidh a thabhairt ar thodchaí na teanga - ó...
08.08.2013 20:32
Beidh fáilte Uí Cheallaigh romhat a Mháirín; níl de dhit ach dea-mhéin i leith ról na Ghaeilge in athréimniú na tíre. Faigh foirm iarratais ar an suiomh. Tá súil agam buaileadh leat sa Bhoireann.
28.07.2013 11:32